Del på:

Reklamebureau/Digitalt Bureau 2019

Den jordnære tankegang om inddeling og typificering af bureauer bliver sprængt til atomer. En søgen efter den rette titel finder ikke længere svar i universet, hvor digitale bureauer, webbureauer og reklamebureauer kæmper om en stjerneplacering, hvorfra de kan belyse virksomhedernes omdømme.

Den digitale nutid

Jan Maagaard fremlægger, i en artikel fra januar 2017, hvordan reklamebureauerne indtil for 10 år siden har domineret branchen – i en tid, hvor TV-reklamer var den primære kanal til forbrugeren.

Siden da har mediebureauerne vundet indpas som den regerende procentdel af hierakiet. Men i takt med den teknologiske udvikling og regelstyring er det de digitale bureauer, der indtager tronen ano 2018.

“Vi definerer gerne os selv som et digitalt bureau, for virksomhedernes skyld – det er vel dét det helehandler om”

Layback ApS blev stiftet i 2009, hvor bureauet indgik under online markedsførings-typen. Alene på grund af kompetencerne, og behovet for samme. Konceptet har siden fulgt den teknologiske udvikling og tilpasset sig de digitale tendenser. Først ved at supplere med design og web-udvikling, og senere en kommunikationsafdeling.

Ifølge Checkmate’s artikel fra d. 18. januar 2018 er det oplagt at udnævne Layback som digitalt bureau, eftersom det online publikum er i fokus. Der er fokus på web-analyse og tracking, digitale marketingstjenester og søgemaskineoptimering (SEO) samt design og udvikling af effektive hjemmesider og digitale profiler etc.

“Vi har ofte snakket om, hvilken type af bureau vi tilhører. Men manglen på en endegyldig definition må betyde, at vores fokus aldrig rigtigt har søgt denne kategorisering”

Istedet spekuleres der i, hvilke egenskaber, der er hensigtsmæssige at tilegne sig, for at skabe mest mulig vækst gennem den digitale virkelighed.

For Layback konceptet handler det om at forholde sig responsivt til den online virkelighed. Her handler det om konstant at være omstillingsparat i forhold til markedet, og vigtigst af alt egne kunder.

Hvilken type bureau er vi egentlig?

Markedet er i konstant bevægelse, hvorfor det er nødvendigt at stræbe efter Moonshot Thinking, hvis der skal skabes succes på den lange bane. Der er naturligvis værdi i at holde på fundamentale principper. Men markedet bliver konstant indlejret med nye trends – forskellige fra bureau til bureau – som man må forholde sig aktivt til.

“Kunsten ligger i at finde de trends, der er relevante for egne værdier – og for kundens”

Hos Layback er der fuldt fokus på de tætte relationer. Dette er en strategi, der kan have en afgørende betydning for overlevelsen. I takt med bureauernes konvergens er det essentielt, at opnået tættere samarbejde med virksomhederne – tale til deres personlighed – hvis der skal skabes og bevares vækst.

Moonshot baner vejen

I en tid, hvor kampen om den rette definition har været på sit højeste, har Layback benyttet sig af en forretningsstrategi, der er læst ud af fremtidens åbne rum. En strategi, der bliver defineret som: ”Moonshot Thinking”.

Strategien forudsætter – som det antyder – at der tænkes langt ud i brancherummet, og frem i tiden, efter hvad tendenserne peger på. Derfra er forberedelse og tilpasning, i takt med behovet, afgørende for bureauernes fremgang.

Fremtidens Bureau

Vi ser, hvordan skellet mellem reklamebureauer, analysebureauer, web-bureauer og digitale bureauer smelter sammen i takt med, at bureauerne får øjnene op for den digitale virkelighed. En virkelighed, hvor kundernes forretning er den primære drivkraft for bureauernes udvikling og vækst.

“Flere ting peger i den rigtige retning for vores bureau, men der bør være en naturlig selvkritisk tanke gang, der tilsigter konstant udvikling”

Det er i denne forbindelse værd at fremhæve, at forcerne i virksomheden hviler på strategisk rådgivning og teknisk implementering. Overvejelserne ligger derfor på kreativ udvikling.

Samtidigt peger flere bureauer på et stigende behov for måling, “results for client” og dokumentation af ressourceforbrug. Fænomener, der alle indgår som nogle af de kernekompetencer Layback har udviklet på siden etableringen. Men de er ikke længere de eneste.

Fremtiden spår, at bureau-universet konvergerer til et stort digitalt slaraffenland for virksomheder og forbrugere. Flere og flere benytter sig af den potente moonshot thinking, der forudser en ny titelmester: Hybridbureauet. Dette er foruden de traditionelle bureauer – som reklamebureauet – specialistbureauer og freelancere etc.

For vores egen skyld behøver vi ikke definere vores bureau med et enkelt begreb. Vi ser dog nødvendigheden ved at tegne et billede som kunderne kan forholde sig til. Så når der er skabt forståelse. Og når markedet og forbrugeren er klar, så kan i betegne os som et hybridbureaut.

Det er vores opgør med magten, som bureautankegangen har skabt.


Udgivet af Sasja Andersen