Del på:

Udvikling af hjemmeside

En jungle af misvisende web-udbydere

Er du iværksætter eller administrerer du en allerede etableret virksomhed? Har du brug for at vække opsigt omkring din forretning, eller har du planer om at indtage en større markedsandel? Så er du højest sandsynligt interesseret i at afsøge mulighederne for at indføre eller optimere en hjemmeside, der kan skabe den nødvendige opmærksomhed og værdi.

Følgende scenarier er gennemgående:

  • Iværksætteren hælder sædvanligvis til den hurtige og mindre omkostningstunge løsning, og higer efter at skabe opmærksomhed omkring det nyoprettede brand.
  • Den etablerede direktør har derimod oplevet en utilstrækkelig effekt af nuværende hjemmeside og bureau-partner. De indledende mål med hjemmesiden er for længst opnået, hvorfor nye målsætninger og muligheder for digital udvidelse presser på.

Vi påstår ikke, at den mængde af penge, der bliver kastet efter en hjemmeside også giver et afkast derefter. Pengene skal naturligvis placeres fornuftigt – på samme måde som så meget andet. Derudover har kvalitet naturligvis en pris.

“Denne artikel er en vejviser til de mange søgende forretningsfolk. Den skal bruges som guide til en klogere beslutning om, hvor og hvordan pengene skal placeres, for at skabe en investering. Du vil blive oplyst med viden om de fordele og ulemper samt muligheder og bekymringer, som findes blandt web-bureauerne og deres tilbud”

Udgangspunktet for vores rådgivning

Udgangspunktet for artiklen bygger på egne erfaringer og præferencer, men vi forholder os samtidigt kritisk til egen indstilling, for dermed at motivere dine overvejelser. Hele organisationens medlemmer har erfaringer med flere forskellige former for tilgange til opbygningen af hjemmesider.

Overordnet kan mulighederne opdeles i to tilgange:

  • Købte temaer
  • Temaer kodet fra bunden

De to tilgange skal opfattes som udtryk for den holdning, der leder dig mod bureauet du vælger og betaler til, for at dit problem bliver løst.

Når du afsøger markedet for bureauer, der skal løse dit problem, så vil denne holdning være bestemmende for, hvilket bureau du ender med. Det er tillige bestemmende for resultaterne af den løsning du ender med.

Vi vil i det følgende forsøge at udfordre den holdning med viden flere initiativtagere ville ønske de havde fået, inden de traf det forkerte valg.

Købte temaer

Købte temaer er de absolut billigste løsning. De bliver af mange omtalt som online visitkort, fordi at virksomheden betaler for en brugerflade, der blot udtrykker en identitet, og som informerer brugerne med skriftlige udsagn.

Købte temaer er skabt af færdige skabeloner, som bureauet køber af en tredjepart. De kombineres derefter med et begrænset udvalg af plugin’s fra det CMS (Control Management System) bureauet benytter til at opbygge din hjemmeside.

Når udvalget er begrænset menes det, at de købte temaer kun tillader kombinationer med enkelte plugin’s, der fungerer sammen med det valgte tema. Med “købte temaer” menes der derfor også pre-definerede funktioner, der tillader enkelte ændringer, såsom farve, form og font. Det er med andre ord bureauet og de pre-definerede funktioner, der fortæller dig, hvad dine muligheder er for at opbygge din personlige digitale profil.

De købte temaer og færdige skabeloner kan være til fordel for nogle af de initiativtagere, der ikke behøver videre funktionalitet eller markedsføring af hjemmesiden.

Kodet fra bunden

Temaer, der er kodet fra bunden kræver sædvanligvis større kapital, da der som oftest er større timeforbrug forbundet med udviklingen. Der bliver ligeledes lagt vægt på et møde med dig og en analyse af virksomhedens marked, målgruppe og udviklingspotentiale, som den specialdesignede hjemmeside tilpasses.

Når temaet kodet fra bunden, så åbner det muligheden for at tilkoble og skræddersy alle nødvendige plugin’s for, at hjemmesiden opnår lige præcis de egenskaber og funktioner, der skal til for, at du når din målgruppe, tiltrækker flere kunder og udvider din forretning i det tempo du ønsker.

Integration af markedsføring og ecommerce afhænger i høj grad af hjemmesidens fleksibilitet. I modsætning til det købte tema, så kan temaet og hjemmesiden, der er kodet fra bunden let integreres med en webshop, hvor brugerne kan købe dit produkt. Hjemmesiden og produkterne kan tillige let rettes mod din målgruppe, og tilpasses, hvis markedsføringen, og analyser af samme, kræver det.

Det er med andre ord et krav, at temaet og din hjemmeside er kodet fra bunden, hvis du ønsker at få det maksimale ud af markedsføring af din virksomhed. Det er samtidigt nødvendigt for at udvide salgspotentialet ved dit produkt eller din service.

Udgangspunktet for vores løsninger

Når vi designer og udvikler fra bunden giver det os den fordel, at vi kan modificere og tilpasse som vi vil. Det giver en frihed til at specialdesigne kundens digitale profil. Enhver virksomhed og branche er bestemt af betingelser, som den digitale profil skal tilpasses for dermed at tilvejebringe det største udbytte.

Det kræver dog, at analyse og andet forarbejde gennemgås og planlægges med grundighed, sådan at mange timers arbejde udnyttes bedst muligt. Det er ingen hemmelighed, at løsningen der bygger på udvikling fra bunden kræver et større økonomisk udlæg. Men vi vil til hver en tid vil definere den specialdesignede løsning som en investering.

Vi ser ofte, at iværksættere eller pressede forretningsfolk henfalder til beslutningen om at lade bureauerne, der tilbyder købte temaer og fast bestemte template designs, skabe virksomhedens digitale profil og platform.

Vælger du denne løsning får du en digital profil og en platform, der er din helt egen. Det er sædvanligvis også en løsning, der bidrager til etableringen af dit brand, men det kan være svært at manøvrere mod bestemte målsætninger. Profilen er nemlig ikke tilpasset dine funktionelle behov og den branche du driver virksomhed i.

3 målsætninger for hjemmesidens funktion

Der bør som det mindste være tre mål med en hjemmeside, uanset om du vælger det købte tema eller temaet, der er kodet fra bunden.

Målsætning 1: Væk brugerens opmærksomhed

Mange vælger som udgangspunkt den billige løsning. Det gør de fordi at hovedformålet er at skabe en profil og platform, hvor potentielle brugere blot skal lande deres nysgerrighed.

Men har du overvejet, at du også skal gøre en indsats for, at din profil skaber den nødvendige nysgerrighed?

Uanset, hvilket bureau der hjælper dig med at skabe og udruste din hjemmeside og digitale profil, så er det spildt, hvis ingen ved, at den eksisterer. Eksistensbeviset skabes sædvanligvis gennem markedsføring og PR. Begge dele er egenskaber, som skal indtænkes i formålet med din digitale profil.

Målsætning 2: Fasthold brugerens opmærksomhed

Du ved måske allerede, at der skal investeres tid og penge i markedsføringen. Brugeren skal jo groft sagt bare have smidt en reminder i hovedet så snart de søger efter emner fra din branche på Google. Måske har du sparet pengene på udvikling og design af din digitale profil, men til gengæld investeret pengene i sikker trafik ved hjælp af markedsføring.

Men har du overvejet, at din digitale profil også skal indebære sjæl og karakter, der appellerer til og er tro mod brandet, din virksomhed og dig som leder?

Som person kan du sagtens stille dig ned på Købmagergade i indre København, med et skilt over hovedet, hvor der står: “Jeg har noget du vil kunne lide, kom og hør nærmere”. Men hvis dit løfte bliver brudt ved første kontakt med de mennesker der indtræder din sfære, så opnår du intet andet end et dårligt ry. Det breder sig til gengæld lynhurtigt – også blandt Googles algoritmer.

Målsætning 3: Forfør brugernes handlinger

Som virksomhedsejer er man som regel interesseret i at skabe en profil, der forfører brugerne til bestemte handlinger. Det handler naturligvis om at skabe et salg eller besøg, der ydermere skaber succes for virksomheden.

Det er i denne forbindelse ofte ikke nok, at udseende og personlighed matcher din virksomhed. Din digitale profil skal være indstillet til at forholde sig til brugernes adfærd, hvis du ønsker at de skal handle efter hensigten.

Det er inkluderet i den specialdesignede hjemmeside, at skabe en analyse, der er baseret på viden omkring din målgruppe. På den måde indstilles profilen til også at føre brugerne til en bestemt handling – et salg eller et besøg.

Hvis vi tager fat i samme eksempel som tidligere, hvor du skilter med teksten: “Jeg har noget du vil kunne lide, kom og hør nærmere”. Hvis du fra første kontakt ikke laver andet end at fortælle, hvor god du er samt hvor godt det du har til dem er, så vender de sig efter en kort prædiken. Hvis du derimod tilpasser salgstalen til det enkelte menneskes adfærd og strategisk leder dem hen til idéen om, hvorfor produktet hjælper dem, så øger du sandsynligheden for en hensigtsmæssig handling betydeligt.

Konklusion

Det er dermed sagt vigtigt at tænke over, hvordan dine penge bliver placeret, hvis du ønsker at investere i en digital profil, frem for blot at betale for en hjemmeside. Uanset hvad formålet med hjemmesiden er, så anbefaler vi altid, at du vælger at investere i en digital profil, der tilpasses din branche, din virksomhed, dig og dine kunder. På denne måde skaber du selv muligheden for at indhente pengene samt løfte hele din forretning øjeblikkeligt.

Loadtid og specialdesignede hjemmesider

Hos Layback udvikler og designer vi hjemmesider og digitale profiler fra bunden, hvilket har en anden væsentlig fordel udover dem vi allerede har været igennem.

Da de billige hjemmesider er skabt af købte temaer, der er pre-defineret af en tredjepart, så indebærer temaet højest sandsynligt en række funktioner, der aldrig bliver relevant for dig og din forretning. Den billige version er med andre ord skabt af en masse elementer, der indeholder tungt og ubrugeligt indhold.

Den specialdesignede profil består derimod udelukkende af elementer, der indeholder lige præcis de funktioner du skal bruge, for at manøvrere på markedet, blandt dine konkurrenter. Her er alt overflødigt indhold skåret fra.

Det har en stor indflydelse på det vi i fagtermer definerer som loadtid. Loadtiden har en indflydelse på flow og brugeroplevelse, da en langsom loadtid sløver den tid det tager brugeren at klikke sig fra Google til din hjemmeside og videre frem mod den afgørende handling.

Med en specialdesignet hjemmeside bliver brugerens oplevelse af din digitale profil forført uforstyrret frem mod et salg eller et genbesøg.

Hjemmesider i WordPress

Når vi koder, udvikler og designer digitale profiler fra bunden, så indrettes dette hele i et CMS (Control Management System), der hedder WordPress.

Vi har i denne forbindelse gennemført et semistruktureret interview, der stiller sig åbent og kritisk overfor systemet. Vi vil i interviewet blandt andet belyse, hvad der definerer WordPress som et CMS samt, hvordan systemet udmærker sig som udgangspunkt for en optimal hjemmesideløsning.

Der er naturligvis og faldgruber ved systemet, men vi vover den påstand, at enhver udfordring der håndteres skaber positiv udvikling og vækst.

Læs mere om den nyeste opdatering fra WordPress Gutenberg.

Udviklerens Perspektiv

I interviewet gennemgår vi fordele og krav til brug af WordPress som Control Management System. Vi redegør for fordele, begrænsninger og muligheder ved at udvikle og designe hjemmesider i WordPress.

Tag på opdagelse hos WordPress

Hvordan fungerer WordPress som et CMS?

Et CMS, et administrationssystem og en database, der giver os de nødvendige redskaber til at designe hjemmesider til kunder, der ønsker en digital profil, der kan manøvrere hensigtsmæssigt blandt brugere og konkurrenter.

Hvorfor bruger vi WordPress og CMS?

Det gør vi for at undgå selv at oprette et administrationssystem og en database, da de allerede er implementeret i WordPress. Et CMS gør arbejdet med hjemmeside lettere at arbejde med og ændre i. Vi sparer blandt andet tid og unødvendige ressourcer ved at starte udviklingen i et CMS.

Hvad er konsekvensen af at udvikle i et CMS?

Ved at starte udviklingen i et CMS underlægger vi os måden, hvorpå WordPress er opsat. Det vil sige, at værktøjerne, der benyttes til at sammensætte tema og plugin’s kræver tillæring. De fleste udviklere er i denne forbindelse udlærte specialister i disse værktøjer.

WordPress er desuden Open Source. Der er derfor masser af muligheder for at udvide system, database struktur, funktioner og redskaber.

Alternativt kunne vi kode et helt CMS fra bunden, men funktionen af, og formålet med, et CMS er det samme uanset, hvordan du vender og drejer det. På samme måde er funktionen og formålet med en brødkniv, at brødet skal skæres midt over. Uanset hvilken brødkniv du vælger, så kan du skære brødet så det passer til dit behov.

Så kan der være forskel på, hvor skarp kniven er, men vores kompetencer og redskaber rækker til at gøre kniven skarpere end andre knive på markedet.

Hvad er Open Source?

Det er, som navnet antyder, et system, hvor kilden: “source code” er åben for alle. Det er dermed sagt muligt at åbne og læse alle koder, der er gjort tilgængelige for WordPress.

I modsætning til Open Source findes Closed Source, som er skabt og lanceret af organisationer, der skjuler koden for andre udviklere. Der kan i denne forbindelse være en økonomisk hensigt, eftersom andre bureauer ikke besidder muligheden for at kopiere. Men det sænker samtidigt udviklingspotentialet.

Hvad er mulighederne?

Tankegangen bag Open Source sigter mod, at udviklere og designere hjælper hinanden på tværs af lande. Det skaber en åben tilgang til sparring, feedback og kvalitetskontrol. Det er den fællesskabsorienterede tilgang, der skaber muligheder for unik udvikling af hjemmesider og digitale profiler.

Der er desuden de fordele, at Open Source tilvejebringer større kontrol, eftersom plugin’s og temaer kan tilpasses det nødvendige behov. Funktionen af de forskellige plugin’s kan samtidigt modificeres som det ønskes af den enkelte udvikler.

Hvad er konsekvensen?

Den gennemsigtige tilgang til kodningen af redskabernes funktioner åbner samtidigt muligheden for, at hackere med dårlige intentioner kan finde måder at manipulere og skade systemet. WordPress er dog et fællesskab bestående af en hær af ligesindede udviklere, der alle arbejder sammen om at negligere hackernes ondsindede indgriben.

Hvorfor tilbyder udviklere gennemsigtige plugin’s?

Det er værd at understrege, at udviklerne i WordPress fællesskabet udvikler, fordi at de opnår prestige ved eksempelvis at skabe et plug-in, der hjælper en overflod af brugere i fællesskabet. Lidt på samme måde som kunstnere opnår større prestige jo flere der lytter til deres numre på spotify eller youtube.

Open Source er altså et fællesskabsorienteret CMS, der skaber muligheder gennem tværgående samarbejder. Der er naturligvis en risiko forbundet med den åbne og gennemsigtige tilgang, og så er det desuden ikke sikkert, at de tusindvis af fritliggende plug-in’s snakker sammen med lige præcis din data.

Derfor sørger vores udviklere altid for at tilpasse de fritliggende plug-in’s eller udvikle nye plug-in’s, så de passer til vores kunders behov samt formålet med deres digitale profil.

Er der nogen alternativer til WordPress?

Der findes alternative CMS’er, som tilbyder en række lignende tjenester, og som kan skabe de samme resultater som WordPress:

  • Drupal
  • Umbraco
  • Magento

Både Drupal og Umbraco er CMS’er som WordPress. Magneto er et system specielt designet til ecommerce.

Læs mere om ecommerce.

Både WordPress og Drupal kodes i det sprog, der hedder PHP, hvor Umbraco kodes i C# (C-Sharp). Forskellen på de tog sprog kan sammenlignes med forskellen mellem dansk og spansk. Vi har i denne forbindelse “valgt” at arbejde med PHP, fordi at det er det sprog de fleste udviklere er uddannet til at kode i. Derudover er det en personlig præference for Rasmus og Magnus, der begge mener, at WordPress er en god kombination (hvorfor?).

Hvorfor så WordPress, når Drupal også er Open Source?

WordPress er langt mere overskueligt og brugervenligt. Derudover er de ekstremt innovative i udviklingen af Open Source CMS, hvilket underbygges af deres nyeste version: WordPress 5.0. Det er naturligvis altid en smagssag, når det kommer til overskuelighed og brugervenlighed, men WordPress er det CMS med flest brugere og medlemmer i fællesskabet, hvilket tilfører mere end blot prestige.

Da Open Source defineres af et fællesskab, der sammen udvikler plug-in’s og funktionalitet, så må fællesskabet med flest brugere også indebærer flere muligheder for udvikling.


Udgivet af Sasja Andersen