Del på:

Webbureau 2019

Virksomhedens online tilstedeværelse er nødvendig, hvis der skal drives forretning i 2019. Men det kræver indsigt i teknologiens udvikling samt branchens trends og tendenser at designe en platform, der også genererer aktivitet og succes.

Din webprofil er afgørende for forretningen

Webbureauer skaber stærke online og digitale profiler for store og små virksomheder, i alle brancher. I de traditionelle webbureauer bliver der fokuseret på webdesign og -udvikling, integrationer samt online markedsføring og rådgivning under indfasningen til den digitale virkelighed.

Vi har rødder i det traditionelle webbureau, men vi tilpasser os fremtiden. Vi mener desuden, at opbygningen af digitale profiler inkluderer en tættere relation. En dybere tilgang, hvor der bliver skabt indsigt i og forståelse for idéerne og forretningsplanen bag konceptet.

En udvidet webprofil

Vi sætter eksempelvis fokus på virksomhedens værdier, som vil danne grundlaget for design og udvikling af hjemmeside og strategi for virksomhedernes udvidede webprofil.

“På trods af de sociale mediers (SoMe) omfattende muligheder inden for skabelsen af virksomhedsprofiler, så er hjemmesider endnu den stærkeste og mest potente model, der findes.

Det er sædvanligvis også den dyreste løsning. Men en hjemmeside bør betragtes som en investering, der potentielt kan blive din primære kilde til indtjening og succes”.

– Andreas Seierup, Layback Officer

Vi ser flere eksempler på, at hjemmesider bliver masseproduceret i uambitiøse designs, hvor de besøgende mødes af en standardiseret forside uden dybere mening.

Siden udtrykker højest sandsynligt virksomhedens titler og billeder, formidler enkelte budskaber og formål med forretningen samt afslører åbningstider og geografisk placering. Derfra vil der typisk være mulighed for at blive ledt videre til et par landingpages med gallerier, produktbeskrivelser, biografier og kontaktformularer.

Løsningen lader umiddelbart til at være rigeligt for de fleste virksomheder. Men denne type hjemmeside har ikke andet end en informationsgivende funktion, hvor en gennemarbejdet hjemmeside skaber muligheder for vækst.

I et udvidet design af din virksomhedsprofil vil der være fokus på flere tiltag og virkemidler, som potentielt kan løfte din forretning til et rentabelt og gunstigt stadie, der med sikkerhed skaber værdi for din forretning:

 1. Analyse & Strategi: Relation og indgående forståelse.
 2. UX, UI & Corporate Identity: Et skræddersyet design.
 3. Bookingsystemer, lagerstyring og andre integrationer.
 4. SEO: Placer din hjemmeside på Google.
 5. Udvidet marketing & SoMe.
 6. Guide & Support.

I de følgende afsnit går vi i dybden med personlige erfaringer fra livet i branchen, når vi indtræder rollen som webbureau. God læselyst.

Relation og indgående forståelse

Hos Layback betragter vi vores kunder som samarbejdspartnere. Opbygningen af virksomhedens digitale profil kræver gensidig forståelse og tillid. Erfaringen viser også, at der kun kan leveres en succesfuld løsning, som lever op til dine forventninger, hvis vi lurer dine mål og behov. Betragt derfor dit webbureau og digitale partner som en mulighed for at skabe noget større.

“Vi prioriterer relationen højt, da vi ser, hvordan barriererne, der normalt hæmmer handlende virksomheder, falder og bliver til muligheder for begge parter. Sagt med andre ord, så får vi lov til at lave de løsninger, der virker”. 

– Martin Lindberg, Layback CEO

De gode relationer kommer af et godt samarbejde. På denne måde opstår muligheden for at skræddersy en fuldbyrdet digital persona til dit koncept. En profil med et DNA, der er bygget op af jeres værdier og en analyse af kundernes brugeradfærd. Dette kombineret med vores sans for design og udvikling. Derfra går vi målrettet efter en strategi, der sikrer, at vi opnår succesfulde resultater.

Strategien tager som oftest udgangspunkt i et afgørende spørgsmål: 

Hvordan konverterer vi de besøgende?

– Vi leder jer hen til forklaringen senere.

Vi stræber helt grundlæggende efter kundernes opmærksomhed og engagement. Men først skal vi vide, hvad kunderne skal engagere sig i.

Hvem er virksomheden?

Virksomheden skal betragtes som et levende organ, bygget af mennesker med konkrete intentioner: “Fortæl os om dine værdier. Fortæl os, hvordan dine idéer har skabt principperne bag din forretning”.

Med denne indgangsvinkel sikrer vi en ærlig relation og forståelse, som i grove træk skal kunne mærkes første gang kunden besøger dine digitale udspil.

Det er essentielt for webbureauet at finde grundstenen i virksomheden, for dermed at finde frem til elementerne, der skal bruges i opbygningen af en digital profil. Det er ikke et spørgsmål “om” elementerne skal bruges, men derimod “hvilke”, “hvordan” og “hvofor”.

Først når vi har skabt relationen til dig og din virksomhed retter vi blikket mod målgruppen.

Hvem er målgruppen?

Brugerne af din webside skal behandles som gæster i dit univers. Vi vil omfavne gæsternes tilstedeværelse med indtryk og følelser, der taler til deres behov. Derfor skal vi på forhånd danne os et indblik i og billede af, hvad der tænder dem. Derudover, hvordan de instinktivt følger denne trang til mere. På denne måde designer vi de digitale virkemidler, der bringer de besøgende tættere på.

Relationen og den indgående forståelse bør altså være gennemgående for det arbejde webbureauet leverer. Det har en afgørende betydning for proces og resultat, at der er lavet en dybdegående analyse, som kan videreformidles til de øvrige led i produktionen. Det handler om at fortælle en historie.

Et værdifuldt design

Vi ser flere og flere eksempler på webbureauer i København, der tilbyder den billige løsning, når det kommer til opbygningen af en hjemmeside. Men til læserens orientering er denne løsning typisk en 2-dimensionel reklame for den dybdegående webprofil.

Et brugervenligt design

I en udvidet model sigtes der blandt andet mod at skabe et univers, der bringer den besøgende tættere på kernen i virksomhedens koncept. Det handler om at skabe en følelse i kroppen på de besøgende.

Der sidder i denne forbindelse en designer i bureauet, som stræber efter at skræddersy en webprofil, der relaterer indhold og brugerflade specifikt til virksomhedens koncept og forretning. Der er i denne forbindelse flere virkemidler, som kommer i spil.

UX, UI & Coporate Identity

Der bliver blandt andet arbejdet med user experience (UX), user interface (UI) og Corporate Identity. Alle tager de udgangspunkt i analysestadiet, hvor der bliver skabt en relation imellem webbureauet, virksomheden og målgruppen.

“Et design er vellykket, hvis det kommunikerer virksomhedens værdier og USP’er, skaber tryghed og troværdighed samt gør det nemt og overskueligt for brugeren”.

“Det handler om at få brugeren til at føle relationen til virksomheden egenskaber. Det er med til at skabe salg og omtale gennem brugere, der formidler og sælger varen for dig – da de føler, at de ved, hvem du er og stoler på dig”.

– Kenneth Arendt Jensen, Layback Graphic Design

UI

UI og corporate identity er udtryk for den del af arbejdet med hjemmesiden, der fokuserer på at skabe en visuel og retorisk flade. Fladen har til formål at fange den besøgende ved første øjekast. Farvetema, skriftlige budskaber og andre virkemidler påvirkes for at vække den besøgendes opmærksomhed.

Her er det vigtigt, at der kredses om virksomhedens identitet. Derfra handler det om at omdanne den besøgende til bruger af den digitale platform.

UX

UX omhandler den del af designet, der fokuserer på brugervenlighed. Det drejer sig om at tage brugeren i hånden fra den besøgendes første møde med hjemmesiden. Denne dimension kræver et tæt samarbejde mellem især designeren og udviklingsteamet i bureauet. Der skal være en klar forbindelse mellem analysen, udtrykket og hele funktionaliteten ved hjemmesiden.

UX har en afgørende effekt på, hvorvidt den besøgende fastholdes og ledes videre mod lige præcis den adfærd virksomheden øsnker. Dette er sædvanligvis en henvendelse eller et lead, der endeligt kan føre til en form for salg.

Helt grundlæggende skal der være fokus på at vække brugerens tillid, hvis virksomheden vil bringe den besøgende fra første øjekast på link gennem en veletableret brugeroplevelse og videre til henhvendelse og salg.

Gennemgående troværdighed binder brugerne

De digitale platforme er spækket med profiler, der forsøger at fange kundernes opmærksomhed. Det er derfor altafgørende, at din virksomhedsprofil er designet med indhold, der skaber tillid.

Her er det webbureauets opgave at formidle virksomhedens værdier troværdigt og tillidsfuldt. Trygheden skal sågar være gennemgående for UI og UX, hvis der skal være en chance for, at opnå et lead fra de besøgende efter, at de har fundet vejen til din virksomhedsprofil.

Derfra handler det om at tage kunden i hånden, for at skabe et tillidsfuldt bånd fra det øjeblik, personen besøger siden. Samtidigt må der ikke være for mange valgmuligheder, der kan påvirke købsbeslutningen yderligere. For mange muligheder kan skabe usikkerhed og føre til længere betænkningstid, eller at kunden vælger en anden virksomhed, der har været bedre til at guide.

Dine kunders købsbeslutning påvirkes af forskellige faktorer og virkemidler. Dem er du nødsaget til at forholde dig til, hvis du vil at kunderne vælger din hjemmeside, dine produkter og dit samarbejde frem for konkurrenternes.

“Alt efter hvilket behov kunderne har, vil der være forskel på, hvordan hjemmesiden eller webshoppen bliver opbygget og optimeret til at konvertere.

Vi kan som webbureau i København sørge for, at din side lever op til brugernes krav, fordi vi har fokus på dine kunders adfærd og på baggrund af det, designer vi den løsning, som du har brug for”.

– Et citat vækker dog altid en form for troværdighed.

Men tilføjer du eksempelvis en web-shop, er det vigtigt at placere relevante og unikke beskrivelser (Unique Selling Propositions, USP) til hvert enkelt produkt. Men du skal sørge for, at det bliver overskueligt for dine brugere at sortere i.

Troværdighed skaber tillid, og tillid binder brugeren til den samlede oplevelse. Det samme princip gør sig gældende på en ny hjemmeside, hvor det handler om at hjælpe kunden med at definere, hvad det er, de har brug for. Det sker gennem konverterende tekster og Call To Actions, som eksempelvis en kontaktformular.

SEO: Sådan Edentificeres Objektet

Har du fundet objektet, så har du en abstrakt forklaring på, hvordan SEO virker.

– hvis ikke, så finder du svaret nederst på siden.

Søgemaskineoptimering (SEO) er dog et produkt af den ekstreme udvikling teknologien har gennemgået det seneste årti. Antallet af virksomhedsprofiler og tilknyttede annoncer er steget stødt, hvorfor kampen om synlighed på Google og andre søgemaskiner fortsat forøges.

“Der opstår i denne forbindelse et stigende behov for optimering af det indhold, der findes på de tusinder af hjemmesider, alene herhjemme i Danmark.

Det er altså ikke længere nok, at der bliver skabt troværdigt indhold og ekstravagante designs – for hvad nytter det, hvis brugeren alligevel ikke kan finde vejen til dette univers”?

– Lasse Rafen, Layback Marketing

Derudover er det nødvendigt, med den hastighed markedet udvikler sig i, at være opdateret og omstillingsparat, hvis du skal opnå succes med din hjemmeside i 2019.

SEO tendenser 2019

Endnu en gang har analyse af og indgående forståelse for virksomhedens koncept og forretningsplan en afgørende rolle. SEO skabes på bedste vis ved at udnytte kendskabet til virksomhedens målgruppe.

Det er her vigtigt, at der bliver taget udgangspunkt i brugeradfærd og især søgeord. På denne måde er det muligt at inkorporere den rette mængde af de rette søgeord i tekster og billeder på hjemmesiden.

Men Googles algoritmer tegner i nyere tid et billede af andre virkemidler af højere kvalitet, som bør regnes ind i virksomhedens SEO:

 • Brugeroplevelse og konvertering
 • Kvalitetsindhold
 • Fremhævede uddrag og metatekster

Alle tre emner fordrer, at indholdet på hjemmesiden bør være af høj relevant kvalitet. Dette både når det kommer til information, men også når det kommer til udtrykket.

Det er altså ikke længere nok, at kvantiteten overgår konkurrenterne. Hjemmesiden bør være designet med indhold, der i højeregrad fokuserer på brugerens oplevelse og konverteringsoptimering. Endeligt skal der være fokus på fremhævede uddrag og metatekster, som typisk fremgår af nyhedsmedier og akademiskeafhandlinger.

Læs, hvordan du kommer igang med hjælp fra 10 tips til AdWords optimering. 

De mere kvantitative virkemidler gør sig dog stadigt gældende i konkurrencen om en placering i toppen af Google. Dette sammen med en række andre mere tekniske virkemidler:

 • Stemmestyring
 • Mobile First
 • Adwords Optimering
 • Loadtid

Denne udvikling er trods alt et skridt i en positiv retning, hvor det hele ikke kun handler om tal, men hvor det binder konkurrencen op på de dybere værdier bag forretningsplanen.

Sådan skaber integrationer vækst 

Webbureauerne specialiserer sig i alt, hvad der relaterer til online aktiviteter. Men for at levere det bedste resultat, starter vi et helt andet sted, nemlig offline.

Udgangspunktet er ikke at designe og udvikle en hjemmeside eller køre online markedsføringskampagner. Det handler derimod om at fokusere på forretningsoptimering, forretningsudvikling, vækst og værdiskabelse. Vi skal vide, hvad det er du har brug for, før vi kan begynde designfasen. Fordi vores design tager udgangspunkt i brugeradfærd og -behov.

“Det kan gøre brugeren af hjemmesidens arbejde nemmere, da de slipper for fx at skulle ind på hjemmesiden og taste et køb ind og derefter ind i et økonomi system og taste den samme ordre ind”.

– Rasmus Larsen, Layback Front-end

Resultater bliver ikke skabt på baggrund af en mavefornemmelse, men ved at dække specifikke behov hos brugerne. Ofte handler det også om at skabe et behov, som er relevant for brugerne, men som de med stor sandsynlighed ikke er klar over er et behov – før de bliver mindet om det.

Behovsafklaringen er derfor fundamentet, som mange webbureauer bygger din online identitet på baggrund af. Dette fordi at det tager udgangspunkt i din virksomhed og de vigtigste interessenter. Det sikrer en målrettet og konkret plan for, hvad det er, løsningen skal kunne generere:

 1. Leads
 2. Kunder
 3. Omsætning
 4. Relationer
 5. Vækst

Flere perspektiver på optimering

Vi fokuserer ikke kun på at skabe resultater, som relaterer sig til kunderne, men også forretningsoptimering, der letter dit arbejde – i form af eksempelvis automatiserede arbejdsprocesser.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med leadgenerering.

Det kan eksempelvis være, at hele dit regnskab er sat op manuelt i Excel, men at du ønsker at bruge færre arbejdstimer, så du i stedet kan holde fri eller fokusere på andre dele af forretningen. Ved at integrere dit regnskab til et økonomisystem, bliver processen automatiseret. Dermed spares der på arbejdstimer, fordi det hele registreres automatisk.

Din virksomhed skal løbende optimeres til at følge med udviklingen, uanset om det administrative arbejde skal gøres nemmere eller siden skal være mere tidssvarende.

Det er altafgørende at forretningsoptimere løbende, hvis ikke dine konkurrenter skal vinde kampen om kunderne. Ring til os og lad os tage en snak om, hvordan vi i samarbejde kan skabe resultater, som udvikler din forretning.

Udvidet Marketing & SoMe

Vi har nu været omkring web-bureauets kernekompetencer. Men som vi også har fremlagt det i artiklen: Et Opgør Med Bureau-kratiet, så konvergerer branchens bureauer, hvorved der hentes kompetencer på tværs af de traditionelle bureautyper.

Det er derfor ikke unormalt, at de bureauer, der brander sig selv som web-bureauer magter de samme opgaver som eksempelvis et marketingsbureau, der tidligere har været frontløbere indenfor marketing og SoMe.

 • Ecommerce
 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • Youtube

Læs, hvordan vi skaber vækst og relationer med SEO og annonceringer på Google og Facebook.

Tid til at sigte

Din digitale profil er blevet etableret med funktioner, der stiller dig konkurrencedygtig på markedet. Der er taget hånd om alt, hvad der omhandler analyse, udvikling og etablering af din digitale virksomhedsprofil.

Automatisering af lagerstyring, bookingsystem og andre integrationer har suppleret dig med vækst og tid til at gøre en yderligere indsats for at henvende dit skræddersyede profil til brugerne.

Med udvidet marketing mener vi, at annoncer som ecommerce kan være det tiltag, der udvider din målgruppe og skaber et endnu større kundegrundlag.

Det vil i denne forbindelse være oplagt at overveje, hvordan indhold og annoncer kanaliseres videre fra din hjemmeside til sekundære platforme som eksempelvis Facebook, LinkedIn og Instagram.

Layback and Mind Your Business

Layback er et nytænkende og kreativt webbureau i København, som fokuserer på at skabe værdi til vores kunders virksomheder gennem vækst og forretningsudvikling.

Vores måde at tænke på sikrer, at vi leverer løsninger, som virker. Vi har en bred og relevant viden om den digitale verden, som vi kan omsætte til effektive og resultatskabende webløsninger. Måden vi arbejder på er målrettet og løsningsorienteret,

… fordi vores succes afhænger af jeres forretning.

“Edentificeret – er objektet, der skulle vække trangen til at undesøge nærmere”.

– Oliver Lyderik, Layback Communication

En stærk og værdiskabende digital forretningspartner er uundværlig, hvis du vil vækste med den rette hastighed. Vi skal udvikle os og bevæge os fremad. Det skal være nemt for besøgende at konvertere til brugere, brugere til kunder og kunder til samarbejdspartnere. Det skal være nemt at mærke din virksomheds tilstedeværelse.

Ring til os, så vi kan tage en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen kan tilføje værdi til din forretning. Du fortæller os, hvad du har brug, og vi vejleder dig til, hvordan du opnår den bedste og mest optimale løsning.

Læs mere om, hvordan vi henter inspiration som moderne reklamebureau.